Badania wykonane przez Martę Pikosz, Beatę Messyasz i Macieja Gąbkę (Zakład Hydrobiologii UAM) pokazują wzorce wzrostu i odrębność nisz ekologicznych gatunków budujących maty glonowe w wodach słodkich. W badaniach wykazano zmienność przestrzenną zagęszczenia i cech biofizyczych mat jednogatunkowych, budowanych przez Cladophora glomerata. Wyniki te mogą mieć duże znaczenie w zarządzaniu zbiornikami z problemem masowego pojawu mat glonowych.

Więcej informacji tutaj.