W Journal of Mammalian Evolution ukazał się artykuł Leszka Rychlika (Zakład Zoologii Systematycznej) i współpracowników (z Aristotle University of Thessaloniki i Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris) analizujący pionowe poruszanie się badylarki pospolitej Micromys minutus po gałązkach o różnych średnicach. Badylarka wykazuje szereg morfo-funkcjonalnych podobieństw do najstarszych znanych łożyskowców, Juramaia sinensis (sprzed 160 mln lat) i Eomaia scansoria (125 mln lat). Fakt ten oraz uzyskane wyniki wskazują, że współczesne małe ssaki takie jak badylarka stanowią dobry model do badania mechanizmów behawioralnych związanych z ewolucją nadrzewnego trybu życia u wczesnych ssaków.

Artykuł jest dostępny tutaj