W artykule opublikowanym niedawno w Scientific Reports, Paweł Podkowa i Adrian Surmacki z Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków wykazali, że światło może być ważnym czynnikiem wpływającym na wybór miejsca gniazdowania oraz konstrukcję gniazda budowanego przez ptaki. Jak wynika z badań, bogatki (Parus major) wybierając miejsce gniazdowania dwukrotnie częściej zajmują skrzynki lęgowe, w których sztucznie zwiększono natężenie światła. Ponadto, w tradycyjnych, ciemnych skrzynkach ptaki budują istotnie wyższe gniazda w porównaniu do skrzynek jasnych. Strategia ta umożliwia ptakom wyrównywanie niedoboru światła poprzez zmniejszenie dystansu między lęgiem a otworem wlotowym. Uzyskane wyniki sugerują, że światło może mieć pozytywny wpływ na kondycję i rozwój piskląt dziuplaków oraz poprawia zdolność widzenia w dziupli u osobników dorosłych.

Artykuł jest dostępny tutaj