W czasopiśmie Journal of Ornithology ukazał się artykuł Michała Budki i Tomasza Osiejuka (Zakład Ekologii Behawioralnej), na temat zmienności mikro-geograficznej głosu u nieuczącego się gatunku ptaka – derkacza. Przy czym „nieuczenie się” nie oznacza w tym przypadku matołkowatości.

Link do artykułu: https://link.springer.com/article/10.1007/s10336-017-1438-7