W czasopiśmie PLoS ONE ukazał się artykuł Pavla Linharta (Zakład Ekologii Behawioralnej), na temat błędów w określaniu indywidualności osobników na podstawie ich sygnałów akustycznych.

Link do artykułu: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177206