Artykuł Leszka Rychlika (Zakład Zoologii Systematycznej) i współpracowników (z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach i Muséum National d’Histoire Naturelle, Paryż) ukazał się w Journal of Zoology. Autorzy po raz pierwszy przeanalizowali nadrzewne poruszanie się akacjoszczurów zaroślowych (Thallomys paedulcus) i stwierdzili, że gryzonie potrafiły sprawnie poruszać się po stosunkowo cienkich gałązkach (5 mm). Na takim podłożu akacjoszczury wykonywały wolne, symetryczne kroki o niskiej ‘diagonality’ (zapewniające stabilność), które na grubszych gałęziach stopniowo zastępowały szybszymi, asymetrycznymi półskokami. Prędkość regulowały raczej częstotliwością kroków niż ich długością. Te morfo-behawioralne adaptacje pozwalają akacjoszczurom wykorzystywać akacje do żerowania, zakładania gniazd i ucieczki przed drapieżnikami.

Artykuł jest dostępny tu: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12473/full