W prestiżowym czasopiśmie Biological Reviews (IF = 11,6) ukazała się publikacja autorstwa Rafała Zwolaka (Zakład Zoologii Systematycznej).

Jedną z najbardziej uderzających różnic pomiędzy roślinami i zwierzętami jest zdolność do przemieszczania się. Zwierzęta zazwyczaj są bardzo ruchliwe, natomiast rośliny są dosłownie zakorzenione w miejscu i podróżują tylko na etapie nasion. Nawet wtedy nie robią jednak tego same: wiele roślin wytwarza owoce, którymi „płaci” zwierzętom za transport nasion. Z tego powodu reprodukcja wielu gatunków roślin zależy od zachowań zwierząt.

Naukowcy od dawna mają problem z wyjaśnianiem i przewidywaniem losów rozsiewanych w ten sposób nasion. W artykule autor argumentuje, że przynajmniej część tych trudności wynika z tradycji traktowania gatunków zwierząt jako składających się z identycznych, uśrednionych osobników i podaje szereg przykładów, w których różnice pomiędzy osobnikami tego samego gatunku (np. w wieku, wielkości lub płci) mają decydujący wpływ na losy nasion – a przez to na przyszłe pokolenia roślin. W oddziaływaniach ekologicznych biorą bowiem udział nie gatunki, lecz konkretne osobniki.

Link do artykułu:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12377/full