W czołowym czasopiśmie biologicznym, Proceedings of the Royal Society of London B, ukazał się właśnie artykuł, którego pierwszym autorem jest Michał Bogdziewicz (Zakład Zoologii Systematycznej), opisujący mechanizmy odpowiedzialne za wytwarzanie lat nasiennych u dębów. Lata nasienne to ogromna, między-roczna zmienność w produkcji nasion, silnie zsynchronizowana pomiędzy osobnikami – często nawet w skali kontynentu. W badaniach autorzy wskazują na kluczową role zmienności pogodowej oddziaływującej z alokacją zasobów w wytwarzaniu tego zjawiska. W niektórych latach niesprzyjające zapylaniu warunki oraz susza ‘wetują’ produkcje nasion. Zapobiega to wydatkowaniu energii na żołędzie powodując pasywne nagromadzenie się zasobów. Gdy sprzyjająca pogoda połączy się z odpowiednio dużym magazynem energii powstają spektakularne lata nasienne.

Badania zostały wykonane na śródziemnomorskim gatunku Quercus ilex, w czasie pobytu dra Michała Bogdziewicza na stażu w CREAF w Barcelonie, we współpracy z tamtejszymi naukowcami. Staż finansowany był w ramach grantu NCN Etiuda.

Więcej tutaj: https://michalbogdziewicz.wordpress.com/2017/10/18/pollination-efficiecny-and-drought-in-masting-new-study-in-proceedings-of-royal-society-b/

Link do artykułu: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1866/20171784