W czasopiśmie Scientific Reports ukazał się artykuł Magdaleny Migalskiej, Alvaro Sebastian i Jacka Radwana (Pracownia Biologii Ewolucyjnej), którzy opisali pierwsze wykorzystanie HTS do sekwencjonowania repertuaru TCR u organizmu niemodelowego – nornicy rudej (/Myodes glareolus/). Na łamach artykułu prezentowane są również stworzone w Pracowni pogramy bioinformatyczne – AmpliTCR i AmpliCDR3 – które pozwalają na analizę ilościową i jakościową repertuarów TCR bez wykorzystania sekwencji referencyjnych. Narzędzia będą szczególnie przydatne w biologii środowiskowej i ekologii, immunologii porównawczej, biologii ewolucyjnej – dziedzinach, które przeważnie skupiają się na organizmach niemodelowych.

Link do artykułu: https://www.nature.com/articles/s41598-018-30037-0

AmpliTCR: http://evobiolab.biol.amu.edu.pl/amplisat/index.php?amplitcr

AmpliCDR3: http://evobiolab.biol.amu.edu.pl/amplisat/index.php?amplicdr3