Uważa się, lata nasienne zapewniają roślinom większe dostosowanie dzięki tzw. „nasyceniu konsumentów nasion”. Według tego mechanizmu, w latach, gdy rośliny produkują niewiele nasion, liczebność konsumentów nasion (np. owadów) maleje ze względu na brak pokarmu. W następstwie, w latach nasiennych przeżywalność nasion jest wyższa – dzięki nasyceniu owych konsumentów. Ten mechanizm zakłada jednak, że jakikolwiek wzrost liczebności populacji konsumentów nasion w odpowiedzi na rok nasienny jest opóźniony do kolejnego roku. Nie ma więc to znaczenia dla przeżywalności nasion w samych roku nasiennym. W badaniach użyliśmy 17-letnich danych dla trzech gatunków dębów z Ameryki Północnej. Wykazaliśmy, że te założenia nie zawsze się sprawdzają. Populacje słoników, które niszczą żołędzie, są w stanie na tyle szybko zareagować na zwiększoną dostępność nasion, że „nasycenie konsumentów” przestaje działać. To główne przesłanie naszych badań, właśnie opublikowanych na łamach Ecology. Badania były kierowane przez Michała Bogdziewicza, we współpracy z Rafałem Zwolakiem z naszego Instytutu. W badaniach wiodący udział brał również Mike Steele, Shealyn Marino (oboje Wikes University) oraz Raul Bonal (University of Extramadura).

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecy.2510