Rafał Zwolak, Michał Bogdziewicz i Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej), oraz współpracownicy z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, opublikowali w Journal of Mammalogy (Q1 w Zoology) artykuł o wpływie masowego owocowania buka na przemieszczanie się konkurujących gryzoni między piętrami lasu i połonin w Bieszczadach. Autorzy przetestowali 3 hipotezy dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się leśnych gryzoni (Apodemus flavicollis i Myodes glareolus) na liczebność żyjących na łąkach darniówek zwyczajnych (Microtus subterraneus): 1) hipotezę konkurencji, 2) hipotezę pozornej konkurencji, oraz 3) hipotezę pozornego mutualizmu i znaleźli poparcie dla tej trzeciej: okazało się, że napływ leśnych gryzoni uwolnił darniówki spod presji drapieżników i umożliwił im wzrost liczebności. Autorzy wnioskują, że (i) cyklicznie powtarzająca się nadprodukcja jednych gatunków zwierząt może prowadzić do pozytywnych pośrednich interakcje z innymi gatunkami; (ii) zależne od zagęszczenia rozprzestrzenianie się osobników może zwiększać skalę przestrzenną wpływu lat nasiennych poza siedliska, w których nasiona są produkowane.

Pełna wersja artykułu: https://doi.org/10.1093/jmammal/gyy034