Publikacja Jaceka Radwana, Magdaleny Migalskiej i Alvaro Sebastiana oraz współpracowników z Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz uniwersytetu w Lund w Molecular Ecology. W publikacji opisano badania dokumentujące dobór naturalny działający na geny głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) u rokitniczek (Acrocephalus schoenobaenus). Białka MHC są kluczowym elementem odpowiedzi odpornościowej kręgowców, jednak mechanizmy doboru utrzymującego ogromną zmienność tych białek wciąż nie są dobrze poznane zwłaszcza u gatunków,  których genomy mieszczą wiele kopii genów MHC, takich jak ptaki wróblowe. Wykorzystując próby z wieloletnich badań, zebrane przez zespół Tadeusza Zająca z PAN oraz technologie wysokoprzepustowego sekwencjonowania do opisu zmienności MHC, badacze  wykazali, że podatność na ptasią malarię wpływa na zmiany częstości supertypów MHC klasy I. Ponadto okazało się, że ptaki z większą liczbą supertypów w genomie są bardziej odporne na malarię, co może wyjaśnić ekspansję tej rodziny genów u ptaków Wróblowych.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.14592